NÅR KJENTE DU SIST, VARMEN FRA BÅLET, MOT ANSIKTET DITT? (2012)

Innstallasjon Pakketeip, gips, jute

”Skogen”, ”Fjorden” og ”Enga” er en serie med verk som fokuserer på naturområder som i århundrer har vært helt essensielle for overlevelse i den gamle bondekulturen. Skogen gav materiale til hus, driftsbygninger, båter, til redskaper og utstyr og ikke minst til brensel for å holde varmen og lage mat. Fjorden var matfat og transportåre og slåtteengene gav nødvendig mat til husdyra, som igjen gav mat, skinn og klær til bøndene.

Disse områdene er ikke mindre viktige for oss i dag, selv om det på mange måter kan se slik ut. Flatehogst, utbygging, utslipp og avfall i fjorder, plastforsøpling, og utrydning av plante- og dyrearter truer det livsnødvendige biologiske mangfoldet som disse områdene er med på å opprettholde.

Verkene er en del av utstillingen ”Tida det tar. Tida vi har.” på Osterøy Museum, 2019. Duoutstillingen med Monika Mørck er basert på et seks uker langt gjestekunstneropphold på det fredede kulturlandskapet/klyngetunet Havrå og det kulturhistoriske museet Osterøy Museum i Hordaland.